Ronan Harris, compositor i cantant de VNV Nation ha autoritzat a Summa Coaching
l’utilització de la cançó “Gratitude” en la seva pàgina web.
N’estem molt agraïts.

www.anachronsounds.de