“Si vols arribar ràpid, vés sol. Si vols arribar lluny, vés acompanyat.”

Proverbi africà

“Els que diuen que és impossible… No haurien de molestar als que ho estan fent.”

A. Einstein

“En temps de canvi, els que estiguin oberts a l’aprenentatge es converteixen en amos del futur, mentre aquells que creuen saber-ho tot, estan ben equipats per a un món que ja no existeix.”

E. Hoffer

Coaching d’equips

S’acosta un canvi important per a la teva empresa i no vols que sigui traumàtic?

Vols ser millor que la competència?

Necessites millorar l’ambient de treball del teu departament?

Vols reestructurar l’empresa i necessites saber quina és la persona correcte per a cada posició de treball?

Vols augmentar el nivell de compromís i rendiment del teu equip?

Els temps han canviat i ara els treballadors, els treballs i les empreses són diferents a les de fa pocs anys. El creixement econòmic de les últimes dècades, la globalització, les noves tecnologies, la rapidesa i les facilitats de comunicació han fet evolucionar a la societat i al món empresarial. Ja no es concep la fidelitat vitalícia a una sola empresa. Hi ha una sobreproducció de llicenciats, doctorats i màsters, i una escassetat de motivació, creativitat, implicació, passió i amor per la feina. La societat d’avui tendeix a l’individualisme i a la malaptesa en les qualitats comunicatives, afectant això a la capacitat de treball en equip i en última instància a la seva productivitat, proactivitat, eficàcia i eficiència.

Tot això no és bo ni dolent. Simplement és. I les empreses que obren la seva ment a la realitat, ho saben gestionar i evolucionen, avui són les pioneres. Tenir en compte el component humà en l’equació per a l’èxit, es fa del tot imprescindible. Vols resultats tangibles? Remou en l’intangible!